Din personlige merkevarebygging starter her

Agenter er relativt vanlig innen både film, musikk og idrett. Ikke alle er kjent med at man kan også dra nytte av agent-tjenester som influencer!

Selv om vår Management-tjeneste bygger mye på personlig oppfølging, er Agent-tjenesten betydelig mer personlig. Vi setter mål sammen og jobber mot å utvikle profilens karriere i den retningen man ønsker.

Vi hjelper med alt i fra forhandlinger og utvikling til å jobbe aktivt inn mot casting og personlig merkevarebygging.

Slik jobber vi
som din representant

Når du jobber sammen med en av våre Agenter, vil vi sammen med deg jobbe frem et langsiktig perspektiv på ting vi ønsker å oppnå.

Dette kan for eksempel være at man ønsker å tiltrekke seg roller i ulike TV-programmer, sponsor oppdrag, podcaster, eller bli tatt inn i varmen hos TikTok eller Snapchat som en konto de satser på.

Agentens rolle er da å jobbe målrettet for å få disse tingene til å skje innenfor de rammene som man realistisk sett kan forvente seg.

Når du blir tatt inn i våre Agent-tjenester vil vi blant annet:

  • Analysere hvor du står i dag
  • Gjennomføre workshop for å se på muligheter
  • Sette opp kortsiktige, mellomsiktige og langsiktige mål
  • Sette en plan for utvikling av personlig merkevare
  • Bistå i den kreative prosessen rundt konseptutvikling
  • …og mye mer!

Her kan du også se og lese en god artikkel på hvorfor det kan være lurt å ha en agent eller manager.

Image module

Vil du ha
representasjon?

Er du en større influencer eller har hatt en sterk økning på egne profiler over en periode?

Da kan en Agent være noe å vurdere. Å tilknytte seg en Agent vil på mange måter være å gire om og opp for å dra mer nytte av farten du har opparbeidet deg.

Har du ambisjoner vil vi snakke med deg!